Obrati se za pomoć

Državni organi i institucije imaju zakonsku obavezu da Vas zaštite od nasilja i pruže Vam neophodnu podršku.

Kao žrtva nasilja vi imate pravo na različite vidove zaštite od strane različitih državnih organa i institucija (policija, tužilaštvo, sud, prekršajni sud, centar za socijalni rad, pravna pomoć u opštini, narodna kancelarija i sl.).

Možete da se obratite:

  • Policiji: pismeno – prijavom ili neposredno (usmeno) davanjem izjave službenom licu,
  • Tužilaštvu: pismeno krivičnom prijavom, ili usmeno – na zapisnik,
  • Prekršajnom sudu : zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka.
  • Sudu: krivičnom prijavom, privatnom tužbom ili tužbom,
  • Centru za socijalni rad: lično ili putem telefona,

Usmeno se možete obratiti Narodnoj kancelariji i pravnoj pomoći u opštini gde živite.

Za psihološku podršku ili pravnu pomoć možete se javiti ženskim organizacijama ili SOS telefonu.

Za brzo napuštanje ove internet stranice kliknite dva puta bilo gde na prikaz.
Hocu da znas da postoji izlaz.

SOS telefoni

SOS Ženski centar Novi SadSOS
Ženski centar
Novi Sad
021 422 740
(svaki dan od 18h do 22h)
Ženska alternativa SomborŽenska alternativa Sombor
025 27 321
(radnim danima od 16h do 22h)


Centar za podršku ženamaCentar za podršku ženama
0800 10 10 10
(radnim danima od 10h do 16h)
...Iz kruga Vojvodina...Iz kruga Vojvodina
021 447 040
(utorak/četvrtak od 10h do 15h)


Udruženje Roma Novi BečejUdruženje Roma Novi Bečej
023 774 959
023 775 843

(radnim danima od 10h do 15h)


Naši partneri

Autonomni ženski centar logo
Autonomni ženski centar
011 266 2222
(svaki dan od 10h do 20h)
Viktimološko društvo Srbije logoViktimološko društvo Srbije
011 303 42 32
(radnim danima od 10h do 15h)


Ekumenska humanitarna organizacija logoEkumenska humanitarna organizacija
Centar za socijalni rad SomborCentar za socijalni rad Sombor


Bookmark and Share
Hoću da znaš da je nasilje nad ženom zločin.
Projekat Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova podržava UNTF (Fond Ujedinjenih nacija protiv nasilja nad ženama), a sprovodi se u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom, Centrom za socijalni rad Sombor, Ekumenskom humanitarnom organizacijom i Viktimološkim društvom Srbije.